Parenteel van N.N. INGERMAN


 
I    N.N. INGERMAN.
Kinderen:
   1.  Hans (zie IIa).
   2.  Jan (zie IIb).

IIa    Hans INGERMAN, stuurman en kapitein onder andere op het schip 'Vreede en Vrijheid', waarmee hij op 15.11.1786 als kapitein vertrok uit Batavia. Dit schip is volgens verscheidene ingekomen berichten met man en muis vergaan (verklaring afgelegd bij de notaris Lucas Grube in verband met het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Jan Ingerman), geboren circa 1751 te Carelshaven (vermoedelijk Duitsland, maar Zweden of Denemarken behoren ook tot de mogelijkheden).
Een suggestie voor geboorteplaats "Kalvehaven" in Denemarken. De plaatsnaam in de acte dient dan gelezen te worden als Cavelshaven. Nader onderzoek noodzakelijk. Overleden eind 1786 te vergaan met het schip de Vrede en Vrijheid op terugreis van Batavia.
Zie informatie bij huwelijk van Jan Ingerman. Zoon van N.N. INGERMAN (zie I).
Ondertrouwd op 8.7.1785 te Amsterdam met Elisabeth (Bartje) Teunisse. (Theunis), 33 jaar oud, gedoopt (E.L.) op 25.2.1752 te Amsterdam (getuige(n): Jan Hendrik Opperman en Harmina Rensing), overleden op 13.5.1823 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Theunis Roelofse. Bootsman, en Christina JURRIAANS. {Zij was eerder ondertrouwd op 7.5.1773 te Amsterdam met Engelbertus WENNINK (komt ook voor met de naam Bartholomeus Wennink ?), matroos, geboren circa 1746, overleden 1781, zoon van Catarina WENNINK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie III).

IIb    Jan INGERMAN, begraven op 7.1.1789 te Amsterdam, zoon van N.N. INGERMAN (zie I).
Ondertrouwd (1) op 3.8.1780 te Amsterdam met Engeltje Willems. BLAUWPAART (BLAAUWEPAART), begraven op 10.7.1781 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) op 23.10.1783 te Amsterdam met Anna Matthijssen EEKBERG (EEKENBERG).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik, gedoopt (GE (Westerkerk)) op 22.6.1781 te Amsterdam (getuige(n): Hans Ingerman en Stijntje Rommer).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Catharina Frederica, gedoopt (EL) op 3.12.1784 te Amsterdam (getuige(n): Hermanus Wickelgreen en Catharina Fred'a Troufetter).
   3.  Hanna Elizabeth, gedoopt (EL) op 19.7.1786 te Amsterdam (getuige(n): Hans Ingerman en Elizabeth Theunis).

III    Jan INGERMAN, kapitein ter koopvaardij, gedoopt (EL) op 9.4.1786 te Amsterdam (getuige(n): Jan Ingerman en Anna Matthijssen Eckberg). Doop op zondag. Overleden op 25.3.1851 te Nigtevecht op 64-jarige leeftijd, zoon van Hans INGERMAN (zie IIa) en Elisabeth (Bartje) Teunisse. (Theunis).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25.7.1813 te Amsterdam.
In verband met het huwelijk moest er een verklaring zijn over de afwezigheid van de vader.

Burgelijke stand (depot)

Voor Lucas Grube, Keizerlijk Notaris te Amsterdam residerende, departement der Zuiderzee, in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede ondergetekende getuigen, zijn gecompareerd; De Heer Christiaan Andriessen, Schuitenvoerder, wonende binnen deze stad in de Langestraat No. 50; De Heer Kasper Hendrik Meijer, tapper, wonende binnen deze stad op de Stroomarkt No, 7; De Heer Eldert Everts, scheepskapitein, wonende binnen deze stad op de Haarlemmerdijk No. 107; en De Heer Magnus Pieter Morin, buyten affairen, wonende binnen deze stad in de Vinkenstraat No. 192. De welke onder offerte van eede voor de waarheid en algemeene bekendheid hebben geattesteerd: Dat zij zeer wel kennen zo wel den Heer Jan Ingerman, scheepskapitein, wonende binnen deze stad op de Haarlemmerdijk N0. 107 als dezelfs moeder Mejuffrouw Elisabeth (Teunissen (doorgehaald)) Theunissen buiten affairen, gehuwd met den Heer Hans Ingerman, wonende binnen deze stad in de Vinkenstraat No. 192; en voorts zeerwel wisten, dat genoemden Heer Hans Ingerman, in de maand December des jaars zeventien honderd vijfentagtig bij de Oostindische Compagnie voor de kamer Zeeland als stuurman op het schip "De Vreede en Vrijheid gecommandeerd door kapitein Dirk Huising is uitgezeild naar Batavia, alwaar de zelver kapitein Dirk Huising is overleden en waardoor genoemden Heer Hans Ingerman als kapitein was opgetreden en als zodanig met het genoemde schip vervolgens weer herwaards was vertrokken, dog op welke terugrijs het zelve schip met man en muijs was verongelukt (onleesbaar woord) onderscheidene deswegen ingekomen berigten, terwijl men ook zedert al dien tijd geen het minste narigt van derzelven Heer Hans Ingerman had kunnen bekomen, van welke voorenstaande Comparanten acte verzochten ten einde te kunnen strekken en dienen naar behoren. Waarvan acte gedaan en gepasseerd te Amsterdam, ten kantore van den ondergetekenden Notaris, den zevenden Julij Agtienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de Heren Willem Gerard van Nes, Winkelier, en Ignaz Dix, beëdigd translateur, wonende binnen deze stad, de eerste op de Heerengragt op de hoek van de Hartestraat en de tweede in de Bakkerstraat, als getuigen hier toe verzogt, en hebben de comparanten benevens de Getuigen en Notaris na gedane voorlezing deze tegenwoordige Acte getekend dewelke ten verzoeke van de Comparanten, na dat dezelve zalzijn geregistreerd, aan hun enbrevet zal worden uitgereikt.
Goedgekeurd de doorhaling van het woord "Teunissen".

ondertekend door:
Christiaan Andriessen, K.H. Meijer, E. Everts, M.P. Morin, W.G. van Nes, I. Dix en L. Grube Notaris. Echtgenote is Maria ANDRIESSEN, 20 jaar oud, geboren op 13.11.1792 te Amsterdam, gedoopt (H.L.) op 15.11.1792 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Jansen en Elsie Andriessen), overleden op 8.10.1864 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Christiaan ANDRIESSEN (Chrestian Andresen), in 1813, 1815 en 1817 komt hij voor als schuitenvoerder en op 02.12.1818 als kapitein ter koopvaardij, vanaf 06.03.1831 zonder beroep, en Maria Elisabeth SIMONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Elisabeth, geboren op 21.3.1815 te Amsterdam (gezindte: EL).
   2.  Jan Pieter (zie IVa).
   3.  Anna Catharina (zie IVb).
   4.  Abraham, geboren op 22.8.1821 te Amsterdam.
   5.  Cornelis (zie IVc).
   6.  Anna Christina (zie IVd).
   7.  Karel, geboren op 20.12.1827 te Amsterdam.
   8.  Gerrit Christiaan, geboren op 6.3.1831 te Amsterdam, overleden op 19.9.1848 te aan boord van het schip Prins Hendrik onderweg van Amsterdam naar Java N.O.I. op 17-jarige leeftijd.
   9.  Hendrika Maria Elisabeth, ongehuwd, geboren op 8.1.1833 te Amsterdam (gezindte: HL), overleden op 24.5.1902 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.
   10.  Frederik Jacobus Johannes (zie IVe).

IVa    Jan Pieter INGERMAN, koopman, geboren op 3.4.1817 te Amsterdam (gezindte: EL/NH), overleden op 19.10.1882 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan INGERMAN (zie III) en Maria ANDRIESSEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27.9.1845 te Batavia (N.O.I.) met Maria Elisabeth HARTEVELT, 28 jaar oud, geboren op 5.1.1817 te Dordrecht (gezindte: NH), overleden op 14.11.1882 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, dochter van Abraham Cornelis HARTEVELT, controleur indische belastingen, en Hermina de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hermina, ongehuwd, geboren op 27.6.1846 te Batavia, overleden op 3.3.1924 te Heemstede op 77-jarige leeftijd.
   2.  Jan Abraham, geboren op 22.10.1847 te Batavia, N.O.I. Overleden op 30.6.1862 te Amsterdam op 14-jarige leeftijd.
   3.  Abraham Cornelis, geboren op 13.2.1849 te Batavia, N.O.I.
   4.  Hermanus Cornelis, in 1898 spoorwegambtenaar, later controleur bij de comptabiliteit H.IJ.S.M. Geboren op 17.4.1850 te Batavia, N.O.I. Overleden op 13.9.1907 te Apeldoorn op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 6.4.1882 te ? Echtgenote is Johanna ROOS, 31 jaar oud, geboren op 21.4.1850 te Hellevoetsluis (gezindte: NH).
   5.  Karel (zie Va).
   6.  Daniël (zie Vb).
   7.  Hermina Elisabeth, geboren op 9.11.1854 te Semarang, overleden op 9.1.1856 te Semarang op 1-jarige leeftijd.
   8.  Frederik (zie Vc).
   9.  Hélénus (zie Vd).
   10.  Jan Abraham, kashouder van de landschapskas te Tandjong Poera (N.I.), geboren op 28.8.1862 te Amsterdam, overleden op 30.1.1927 te P. Brandan (N.O.I.) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 8.7.1910 te Baarn met Johanna Josephina TABBERS.

IVb    Anna Catharina INGERMAN, geboren op 30.4.1819 te Amsterdam, overleden op 12.10.1878 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, dochter van Jan INGERMAN (zie III) en Maria ANDRIESSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30.5.1844 te Amsterdam met David CRAMER, 37 jaar oud, koopman en fabrikant, geboren op 1.9.1806 te Amsterdam, gedoopt (HE) op 14.9.1806 te Amsterdam (getuige(n): David Cramer en Anna Elisabeth Sluijs), overleden op 15.4.1898 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd, zoon van Evert Davidszoon CRAMER, kaarsenmaker, winkelier in drogerijen (drogist), en Catharina Margaretha BOELE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Marinus, geboren op 16.4.1847 te Amsterdam.
   2.  Evert, geboren op 15.11.1850 te Amsterdam, overleden op 18.3.1852 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   3.  Evert, geboren op 15.6.1853 te Amsterdam.
   4.  Gerrit Karel (zie Ve).

IVc    Cornelis INGERMAN, lichtmatroos in 1838, later scheepsgezagvoerder en kapitein, geboren op 5.12.1823 te Amsterdam, overleden op 17.10.1878 te Haarlem op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan INGERMAN (zie III) en Maria ANDRIESSEN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24.11.1859 te Amsterdam met Anna Clara UCKERMAN, 28 jaar oud, geboren op 25.10.1831 te Amsterdam (gezindte: EL/HL), overleden op 20.12.1927 te Amersfoort op 96-jarige leeftijd, dochter van Diedericus Franciscus UCKERMAN en Anna Barendina BATELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie Vf).
   2.  Anna Barendina (zie Vg).

IVd    Anna Christina INGERMAN, geboren op 13.10.1825 te Amsterdam, overleden op 16.1.1853 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd. Zij was een oud-tante van de schrijfster Maria Dermoût, die een kleindochter was van haar broer Jan Pieter Ingerman. Dochter van Jan INGERMAN (zie III) en Maria ANDRIESSEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28.3.1850 te Amsterdam met Gerrit Theodorus MICHMERSHUIJSEN, 28 jaar oud, winkelier en fabrikant in zijde, buildoeken en diverse gaassoorten in de Kalverstraat (hoek Burger Weeshuis) te Amsterdam, geboren op 7.3.1822 te Amsterdam, overleden op 21.3.1856 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd, zoon van Hendrik MICHMERSHUIJSEN, koopman te Amsterdam, en Christina Margaretha BOELE, wordt in 1836 koopvrouwe genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  dochter, geboren op 5.1.1851 te Amsterdam. Levenloos geboren.
   2.  Hendrik, geboren op 5.1.1851 te Amsterdam, overleden op 8.1.1851 te Amsterdam, 3 dagen oud.
   3.  Henriëtta Christina (zie Vh).

IVe    Frederik Jacobus Johannes INGERMAN, suikerfabrikant op Java, geboren op 30.7.1834 te Amsterdam, zoon van Jan INGERMAN (zie III) en Maria ANDRIESSEN.
Gehuwd met Constantia Francisca Johanna MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, overleden op 21.9.1906 te Haarlem.
Gehuwd met Elisabeth van de VELDE.

Va    Karel INGERMAN, opzichter 1878-, kantoorbediende 1888-, later procuratiehouder, op 16.11.1886 samen met Louis George Hebbenaar v.o.f. K. Ingerman te Amsterdam, een binnen- en buitenlandse handel in kaas en daarmee verwante producten, geboren op 3.10.1851 te Semarang (N.O.I.), gedoopt (DG/NH) op 9.5.1852 te Semarang, overleden op 30.12.1938 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan Pieter INGERMAN (zie IVa) en Maria Elisabeth HARTEVELT.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 31.1.1889 te Haarlem met Anna Hendrika Elisabeth HERPEL, 23 jaar oud, geboren op 3.9.1865 te Amsterdam (gezindte: NH), overleden op 24.8.1889 te Bussum op 23-jarige leeftijd, dochter van Johan Georg HERPEL en Jacoba Wilhelmina Johanna BOGEHOLZ.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 3.3.1893 te Nieuwer-Amstel met Jkvr Elisabeth Catharina Pouline (Elise) JUNIUS van HEMERT, 30 jaar oud, geboren op 17.2.1863 te Amsterdam (gezindte: NH), overleden op 28.4.1942 te Heemstede op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Junius van HEMERT, waterschout en havenmeester, en Johanna Poulina JOLLIJ (Jolly).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Karel Jan Junius (zie VIa).

Vb    Daniël INGERMAN, in 1888 leraar H.B.S., in 1889 leraar Openbare Handelsschool te Amsterdam, geboren op 21.5.1853 te Semarang, N.O.I. Overleden op 8.5.1928 te Amersfoort op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Pieter INGERMAN (zie IVa) en Maria Elisabeth HARTEVELT.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19.7.1889 te Haarlem met Anna Barendina INGERMAN, 26 jaar oud (zie Vg).
Uit dit huwelijk:
   1.  ir. Jan (zie VIb).
   2.  Daniël, geboren op 1.4.1892 te Amsterdam (gezindte: HL/EL), overleden op 23.4.1895 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis, geboren op 9.7.1895 te Amsterdam (gezindte: EL), overleden op 15.5.1954 te Bandoeng (N.O.I.) op 58-jarige leeftijd.

Vc    Frederik INGERMAN, geëmployeerde, suikerfabrikant op Midden-Java, geboren op 10.5.1856 te Semarang, N.O.I. Overleden op 8.11.1919 te Haarlem op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan Pieter INGERMAN (zie IVa) en Maria Elisabeth HARTEVELT.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 29.3.1886 te Velsen met Anna Sophia (Sophie) HALVERHOUT, 25 jaar oud, geboren op 21.11.1860 te Breda, overleden op 25.1.1889 te Pekalongan, N.O.I. op 28-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Anthonius Wilhelmus HALVERHOUT, scheepsagent, en Helena Antonia Maria ROELS.
Gehuwd (2) met Auguste Emma Hélène LOHMANN, geboren op 26.6.1871 te Arnhem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena Anthonia Maria Elisabeth (zie VIc).

Vd    Hélénus INGERMAN, kantoorbediende, secretaris, geboren op 7.2.1859 te Rhenen, overleden op 7.1.1912 te Wiesbaden op 52-jarige leeftijd, zoon van Jan Pieter INGERMAN (zie IVa) en Maria Elisabeth HARTEVELT.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12.2.1895 te Nijmegen met Cornélie Jacqueline PONSE, 27 jaar oud, geboren op 26.8.1867 te Semarang, N.O.I. (gezindte: NH), overleden op 28.1.1918 te Bennekom op 50-jarige leeftijd, dochter van David Cornelis Johannes Allard PONSE, militair, en Anna PLATE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie VId).

Ve    Gerrit Karel CRAMER, klerk, planter in suriname, directeur Betke's Cacaofabriek te Amsterdam, geboren op 10.5.1859 te Amsterdam, overleden op 5.7.1939 te Haarlem op 80-jarige leeftijd, zoon van David CRAMER, koopman en fabrikant, en Anna Catharina INGERMAN (zie IVb).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11.5.1882 te Appeltern met Yda Geertruida MEURS, 27 jaar oud, geboren op 18.3.1855 te Brummen, overleden op 31.7.1931 te Heemstede op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem MEURS en Cornelia van DAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Arnoudina (zie VIe).

Vf    Maria INGERMAN, geboren op 23.9.1860 te Amsterdam, dochter van Cornelis INGERMAN (zie IVc) en Anna Clara UCKERMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11.11.1886 te Haarlem, gescheiden na 40 jaar op 22.4.1927 te Amsterdam van Pieter Hendrik van EEDEN, arts te Wolvega, later te Amsterdam, geboren op 25.2.1862 te Krommenie, zoon van Jan van EEDEN en Petronella WALIG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie, geboren op 16.10.1887 te Wolvega (Weststellingwerf).
   2.  Cornelis Dirk, geboren op 28.7.1889 te Weststellingwerf.
   3.  Maria, geboren op 1.11.1890 te Harlingen.
   4.  Anna Clara, geboren op 23.12.1896 te Harlingen.

Vg    Anna Barendina INGERMAN, geboren op 18.9.1862 te Amsterdam (gezindte: HL/EL), overleden op 2.5.1946 te Heemstede op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis INGERMAN (zie IVc) en Anna Clara UCKERMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19.7.1889 te Haarlem met Daniël INGERMAN, 36 jaar oud (zie Vb).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder Vb).
 
Vh    Henriëtta Christina MICHMERSHUIJSEN, geboren op 11.1.1853 te Amsterdam, overleden op 27.10.1930 te Waalwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te Waalwijk (protestantse begraafplaats), dochter van Gerrit Theodorus MICHMERSHUIJSEN, winkelier en fabrikant in zijde, buildoeken en diverse gaassoorten in de Kalverstraat (hoek Burger Weeshuis) te Amsterdam, en Anna Christina INGERMAN (zie IVd).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18.6.1874 te Zeist met Ds. Cornelis Hubertus (Kees) KUIPÉRI, 28 jaar oud, kandidaat in Noord-Holland 1873, hervormd predikant te Horssen 1874-1878, Sluipwijk -1885, Cillaarshoek -1888,Haaften -1891,Schelluinen -1919, emeritus te Waalwijk, geboren op 13.11.1845 te Leeuwen (Wamel), overleden op 16.11.1927 te 's-Hertogenbosch op 82-jarige leeftijd, begraven te Waalwijk (protestantse begraafplaats, zoon van Ds. Nicolaas Adrianus KUIPÉRI, kandidaat 1836, hulpprediker te Utrecht 1838-1840,Hellendoorn -1842, hervormd predikant te Leeuwen en Puiflijk 1842-30.04.1958, Aruba (Nederlandse Antillen) -1871, Soesterberg -1879, Holysloot van 12.10.1879 tot en met 19.04.1883, en Johanna Wilhelmina van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ds. Nicolaas Hendrik (Niek) (zie VIf).
   2.  Levenloos kind, geboren op 5.9.1876 te Horssen, overleden op 5.9.1876 te Horssen, 0 dagen oud.
   3.  Cornelis Hubertus, geboren op 23.11.1879 te Reeuwijk, overleden op 7.3.1881 te Reeuwijk op 1-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Hubertus (Cor) (zie VIg).
   5.  Hendrik Gerrit (Hennie) (zie VIh).
   6.  Anna Christina (Annie) (zie VIi).

VIa    Karel Jan Junius INGERMAN, geboren op 15.10.1895 te Amsterdam, zoon van Karel INGERMAN (zie Va) en Jkvr Elisabeth Catharina Pouline (Elise) JUNIUS van HEMERT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 3.8.1921 te Batavia met Sabine Dorothea BESSEM, 21 jaar oud, geboren op 4.2.1900 te Munzon ? (Muntok).
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel Hendrik, geboren op 11.5.1922 te Kalisat, Java N.O.I.
   2.  Maria, lerares, geboren op 4.3.1932 te Oostermansville, Belgisch Congo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26.7.1956 te Haarlem met Theodoor Hans HORMANN, electro-technicus.
   3.  Dorothea Elisebeth (Thea), geboren op 28.4.1942 te 's-Gravenhage.
Gehuwd met J. SMIT.
   4.  Eva, geboren op 28.4.1942 te 's-Gravenhage.
Gehuwd met D. van EEDEN.

VIb    Ir. Jan INGERMAN, hoofdingenieur Nederlandse Spoorwegen, geboren op 17.5.1890 te Amsterdam (gezindte: EL/NH), overleden op 8.11.1966 te Zeist op 76-jarige leeftijd, zoon van Daniël INGERMAN (zie Vb) en Anna Barendina INGERMAN (zie Vg).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 8.7.1915 te Rijswijk met Angenita SNETHLAGE, 22 jaar oud, geboren op 26.1.1893 te Den Helder, overleden op 12.12.1968 te Bilthoven op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Gijsbertus SNETHLAGE, 01.08.1909 gepensioneerd als vice-admiraal, en Aletta Wilhelmina van ERPERS ROIJAARDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël, geboren op 2.1.1917 te Amersfoort.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19.12.1945 te Heemstede met Anna Cornelia (Bé) BREYER, 23 jaar oud, geboren op 20.3.1922 te Amsterdam, overleden op 17.8.1979 te Cootamundra (Australië) op 57-jarige leeftijd, dochter van George Adolphe BREYER en Anna Cornelia de MEYERE.
   2.  Ir. Johan (Han), werktuigbouwkundige, technisch inkoopdirecteur Heineken N.V. Geboren op 18.4.1918 te Amersfoort.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 9.9.1942 te Heenstede met Johanna Henrica (Hannie) HEYMANN, 19 jaar oud, geboren op 22.2.1923 te Vogelenzang, dochter van Johan August HEYMANN en Elisabeth Cornelia Sofia BROEK.
   3.  Cornelia, geboren op 23.5.1921 te Amersfoort, overleden 5.1992.
Gehuwd met Frank APPELMAN, geboren op 12.2.1922, zoon van Frederik Johannes APPELMAN.
   4.  Willemien, overleden op 22.3.1920 te Amersfoort.

VIc    Helena Anthonia Maria Elisabeth INGERMAN, schrijfster, geboren op 15.6.1888 te suikerfabriek Tirto, Pekalongan, Java N.O.I. Overleden op 27.6.1962 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.

Uit " Het Damescompartiment" (< www.damescompartiment.nl/biomde.htm >)

"Tot het twaalfde jaar en daarna van het zeventiende tot vijf-en-veertigste jaar (met korte onderbrekingen) in Indië geweest." Zo antwoordde Maria Dermoût op een vraag in een enquête onder schrijvers in 1952. Deze uitspraak is vaak geciteerd, omdat hierin het wezen van haar werk aanwezig is: Indië, weggaan, verlangen.

Zij werd geboren als Helena Anthonia Maria Elisabeth Ingerman. Op Java, 15 juni 1888, op de suikerfabriek Tirto bij Pekalongan. Later woonde ze op de suikerfabriek Redjosari, te Madioen. In deze jaren was zij eenzelvig. Haar vader werkte, haar moeder heette overleden te zijn. Het hertrouwen van haar vader bracht haar geen geluk: de Duitse stiefmoeder kon het niet vinden met het meisje dat zij huisonderwijs gaf. Later vertrok Maria naar een kostschool in Semarang; daar vandaan reisde ze in 1900 naar Nederland, nauwelijks twaalf jaar oud.

In Nederland woont ze aan de Leidsevaart in Haarlem, naast het gezin van de familie Brouwer. Tussen Maria en de jongste zoon Aldert Brouwer ontstaat een innige band die jaren zou blijven voortbestaan. In de loop der jaren blijft zij proberen de liefde die zij voor hem voelt, waardig te blijven. In haar dagboek schrijft ze: 'Juist daar, waar wij het meest kwetsbaar zijn, zo open voor verdriet! het te ondergaan of aan te doen, zijn wij zonder keuze, en geheel hulpeloos. Het is er! of het is er niet!"We are selected into love", en we kunnen er geen krummel aan toe of afdoen.'

Ondanks haar gevoelens voor Aldert Brouwer, trouwt ze in 1907 met Isaac Dermoût, jurist. Dan is zij al een kleine twee jaar terug in Indië. Ze krijgen twee kinderen: het meisje Ettie (1908) en Hans (1910).

Met Isaac woont ze op verschillende plaatsen in Indië tot ze in 1933 voorgoed naar Nederland gaan. Indië nam ze mee in har hart, en haar herinneringen verwoordde ze in haar werk. Haar eerste boek, Nog pas gisteren verschijnt in 1951, als ze 63 jaar is, dankzij Johan van der Woude die haar werk leest. Zij toonde zich verlegen: "Iedereen bij me thuis lacht me een beetje uit over wat ik heb geschreven. een kist vol, zeggen ze. Niet echt uitlachen, maar toch. Zoudt u het eens willen lezen en eerlijk zeggen wat u ervan denkt, ook als 't helemaal niets is, helemaal niets waard? Ik weet 't niet, en zult u 't me dan eerlijk, ècht zeggen?"

dat is het begin van een moeizame maar steeds vaker geroemde ontwikkeling als auteur. Latere boeken worden vertaald en in verschillende landen uitgebracht.

Maar succes vergoedt nooit het gemis van geliefden. Haar zoon Hans overlijdt in 1945, zonder dat zij hem in tien jaar gezien had. In 1952 verliest zij haar man. Dan is er Ettie nog die haar helpt bij het schrijfwerk, die met haar meegaat op vacanties en die op het allerlaatst ook bij haar was.

Maria Dermoût sterft op 27 juni 1962, in Den Haag. 'tegen haar dochter zei ze:"Soms, soms even zijn wij toch niet alleen."


(Citaten uit biografie door Kester Freriks: 'in Indië geweest' pag. 15; 'selected into love' pag. 293; 'soms', pag. 324. Citaat 'verlegen' uit Johan van der Woude's biografie, pag. 11. Dochter van Frederik INGERMAN (zie Vc) en Anna Sophia (Sophie) HALVERHOUT.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 6.6.1907 te Semarang, N.O.I. Echtgenoot is Mr. Isaac Johannes DERMOûT, 27 jaar oud, voorzitter landraad te Poerworedjo vanaf 1916, geboren op 12.9.1879 te Scheveningen (Den Haag), overleden op 22.8.1952 te Arnhem op 72-jarige leeftijd, zoon van Isaac Johannes DERMOûT en Etiennette Jeanne GOGLIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Etienette Sophia Anthonia Jeanne (Ettie), geboren op 26.8.1908 te Pati, Japara, Java N.O.I.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21.11.1931 te Batavia, N.O.I. Echtgenoot is Jan Richard KIST, 26 jaar oud, oud-directeur N.V. Levensverzekeringmij. 'Arnhem', kunstcriticus, geboren op 2.1.1905 te Leipzig (Duitsland).
   2.  ir. Frederik Johannes (Hans), mijnbouwkundig ingenieur, werkzaam bij de Billiton maatschappij, geboren op 13.9.1910 te Amboina, Java NOI, overleden op 25.4.1945 te Ambarawa (Semarang, N.O.I.) op 34-jarige leeftijd.
Overleden in een interneringskamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 8.9.1936 te 's-Gravenhage, gescheiden 5.1941 te Padang (N.O.I.) van Maria Thérèse VERDONCK HUFFNAGEL, geboren op 8.8.1912 te Ruurlo, overleden op 14.9.1985 te Leiden op 73-jarige leeftijd.
De naam Verdonck Huffnagel bij koninklijk besluit nr. 36 van 07.01.1930. Dochter van Ir. Philip Pzn. HUFFNAGEL en Alwina Therese Valeska VEEREN. {Zij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 3.3.1942 te Batavia (N.O.I.) met Willem George Hendrik STAAL, 34 jaar oud, referendaris ministerie van Landbouw, geboren op 19.9.1907 te Amsterdam, overleden op 28.4.1996 te Boxmeer op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 1.5.1996, zoon van Ir. Jan STAAL en Elisabeth Anna Maria KAHLE.}

VId    Anna INGERMAN, geboren op 26.4.1896 te Medan, N.O.I. Overleden op 19.8.1931 te 's-Gravenhage op 35-jarige leeftijd, dochter van Hélénus INGERMAN (zie Vd) en Cornélie Jacqueline PONSE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 4.12.1917 te Batavia, N.O.I. Gescheiden na 12 jaar op 20.10.1930 te Batavia, N.O.I. Echtgenoot is Matthijs Adolph van ROGGEN, directeur van 's Lands Kina- en Theebedrijf te Pengalengan (Preanger Regentschappen), geboren op 27.3.1891 te Nijmegen, zoon van Arend van ROGGEN en Adelaïde Louise ANDRÉ de la PORTE. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 26.9.1931 te Holborn (Engeland) met Helene Anna KAMRAD, 30 jaar oud, geboren op 22.7.1901 te Wenen (Oostenrijk), dochter van Ludwig KAMRAD en Karoline GRUBER.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Else, geboren op 2.11.1918 te Bandoeng, N.O.I. Overleden op 9.1.1951 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10.1.1941 te 's-Gravenhage met Jhr. Willem Lodewijk SCHORER, 25 jaar oud, advocaat en procureur, plaatsvervangend rechter, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, geboren op 26.12.1915 te Den Helder, overleden op 18.2.1954 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd, zoon van Jhr. George Lodewijk SCHORER en Anna Maria DIJCKMEESTER.
   2.  Matthijs Adolph, chemisch student, geboren op 4.11.1919 te Bandoeng, N.O.I. Overleden op 9.2.1945 te concentratiekamp Buchenwald op 25-jarige leeftijd.

VIe    Anna Catharina Arnoudina CRAMER, geboren op 16.2.1883 te Diemerbrug, overleden op 15.10.1964 te Eindhoven op 81-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Karel CRAMER (zie Ve) en Yda Geertruida MEURS.
Ondertrouwd op 8.6.1907, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19.6.1907 te Malang (NOI) met Nicolaas Dirk SEULIJN, 34 jaar oud, planter in N.O.I. Geboren op 14.2.1873 te Klundert, overleden op 22.6.1953 te Amersfoort op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes Nicolaas SEULIJN, hoofdonderwijzer, en Geziena Maria RUTTINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Nocolaas, personeelschef bij Philips in Eindhoven, geboren op 29.9.1908 te Malang (NOI), overleden op 22.6.1989 te Eindhoven op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24.8.1939 te Zeist met Louise Dorothea Maria WILLEBRANDS, 20 jaar oud, geboren op 11.1.1919 te Rotterdam, dochter van Frans Hendrik WILLEBRANDS, oprichter en eigenaar garagebedrijf "Victoria" te Rotterdam, en Louisa Dorothea Maria ORT.

VIf    Ds. Nicolaas Hendrik (Niek) KUIPÉRI, kandidaat in Zeeland 1901, hervormd predikant te Klaaswaal 13.04.1902, eervolle ontheffing uit het ambt met bevoegdheid als van een emeritus predikant, wegens benoeming tot secretaris-inspecteur van de vereniging 'Kinderzorg' te Dordrecht op 01.02.1920 (tot 01.12.1922), hervormd predikant te Oudenbosch 29.07.1923-23.03.1930, Acquoy -1945, emeritus te Acquoy, geboren op 29.4.1875 te Horssen, overleden op 9.7.1946 te Acquoy op 71-jarige leeftijd, begraven op 12.7.1946 te Acquoy (hervormde begraafplaats), zoon van Ds. Cornelis Hubertus (Kees) KUIPÉRI, kandidaat in Noord-Holland 1873, hervormd predikant te Horssen 1874-1878, Sluipwijk -1885, Cillaarshoek -1888,Haaften -1891,Schelluinen -1919, emeritus te Waalwijk, en Henriëtta Christina MICHMERSHUIJSEN (zie Vh).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 3.4.1902 te Utrecht.
Bij het 25-jarig huwelijk in 1927 ontving het bruidspaar een tegoedbon voor een radiotoestel. Aangeboden door: tante Driek, tante Aaltje, familie Jukkenekke, Alieda en Daan, familie Stam, ds. Val, ds. R. Rutgers, mevrouw R. van Oostrum en Annie en Isaäc. Met de wens: "Moge het U en de Uwen gegeven zijn vele jaren dit toestel te beluisteren en moge het gesproken woord en de muziek U allen tot zegen zijn". Echtgenote is Cornelia (Corrie) PIZA (zich noemende Pisa), 24 jaar oud, geboren op 2.9.1877 te Utrecht, overleden op 1.1.1941 te Acquoy op 63-jarige leeftijd, begraven op 6.1.1941 te Acquoy (onder de scheve toren van de N.H. kerk), dochter van Robertus PIZA (PISA), metselaar en aannemer te Utrecht, en Alieda DUBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hubertus Wijtso (Cor), opvoedend ambtenaar en vervolgens administrateur bij het opvoedingsgesticht vanwege de Nederlands Hervormde Kerk 'Valkenheide' te Maarsbergen, hervormd hulpprediker, geboren op 26.2.1903 te Klaaswaal, overleden op 23.9.1981 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, begraven op 26.9.1981 te Leersum.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 8.8.1940 te Leersum met Emma Hendrika BRONK, 26 jaar oud, organiste N.H. kerk te Maarsbergen en Leersum, geboren op 11.10.1913 te Wadenoijen (Drumpt), overleden op 6.11.1979 te Utrecht op 66-jarige leeftijd, begraven op 10.11.1979 te Leersum, dochter van Gerrit Marinus BRONK, garagehouder, en Hendrika van REE.
   2.  Robertus (Rob), geboren op 1.3.1904 te Klaaswaal, overleden op 9.11.1921 te Dordrecht op 17-jarige leeftijd.
   3.  Alieda (Alie), geboren op 26.5.1905 te Klaaswaal, overleden op 4.7.1980 te Voorburg op 75-jarige leeftijd, begraven op 7.7.1980 te Utrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15.9.1926 te Oudenbosch met Daniël (Daan) VERHOEVEN, 25 jaar oud, architect, geboren op 5.6.1901 te Utrecht, overleden op 5.10.1982 te Leidschendam op 81-jarige leeftijd, begraven op 12.10.1982 te Utrecht, zoon van Daniel VERHOEVEN, timmerman, ambtenaar bij de posterijen, en Arnolda Johanna FROS.
   4.  Henriëtta Christina (Henriët), geboren op 9.7.1906 te Klaaswaal, overleden op 28.5.1922 te Dordrecht op 15-jarige leeftijd.
   5.  Ds. Nicolaas Hendrik (Niek), kandidaat te Zuid-Holland, hervormd predikant te Bergeyk 1937-, Overdinkel 1942-, Sloten (Amsterdam) 1946-, Amsterdam 1961-1972, emeritus te Arnhem, geboren op 1.7.1907 te Klaaswaal, overleden op 6.4.1991 te Arnhem op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 11.4.1991 te Arnhem.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 7.6.1939 te Beesd met Wilhelmina Grada Petra (Miep) van LEEUWEN, 26 jaar oud, geboren op 8.9.1912 te Ophemert, overleden op 29.11.1995 te Arnhem op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 4.12.1995 te Arnhem, dochter van Ds. Wilhelmus Gerardus (Wim) van LEEUWEN, nederlands hervormd predikant te Acquoy 1897-1902, Ophemert -1937, emeritus onder andere te Oosterbeek, en Wilhelmijntje (Menny) la FèBRE.
   6.  Hendrik Gerrit, geboren op 4.9.1908 te Klaaswaal, overleden op 29.11.1909 te Klaaswaal op 1-jarige leeftijd.
   7.  Ir. Hendrik Gerrit (Henk), bosbouwkundig ingenieur, Hoofdingenieur-Directeur bij het ministerie van Landbouw en Visserij, gepensioneerd januari 1975, officier in de Orde van Oranje Nassau 28.04.1967, geboren op 12.1.1910 te Klaaswaal, overleden op 4.10.1995 te Wassenaar op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17.1.1940 te Acquoy met Jansje Wilhelmina (Tat) VERWEIJ, 23 jaar oud, geboren op 19.2.1916 te Buurmalsen, overleden 27.00.2004 te Wassenaar, begraven op 4.10.2004 te Wassenaar, dochter van Johannes Hendrikus VERWEIJ, koopman, en Gijsje Gobarta SMITS.
   8.  Cornelia (Nel), diakones, hoofd huishoudelijke dienst Hervormd Diaconessenhuis te Amsterdam 1948-1971, geboren op 12.1.1911 te Klaaswaal, overleden op 23.1.2003 te Amsterdam op 92-jarige leeftijd, begraven op 28.1.2003 te Amsterdam.
   9.  Willem Arnold (Wim), rijksambtenaar, secretaris commissie algemene Oorlogsongevallenregeling, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, geboren op 16.6.1915 te Klaaswaal, overleden op 29.1.2006 te Den Haag op 90-jarige leeftijd, begraven op 3.2.2006 te Den Haag.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31.10.1945 te 's-Gravenhage met Cornelia Wilhelmina Maria (Nel) van STARRENBURG, 28 jaar oud, geboren op 27.1.1917 te Rotterdam, overleden op 15.2.2007 te Den Haag op 90-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Johannes van STARRENBURG en Cornelia Johanna Maria van BOVEN.
   10.  Anna Christina (Annie), geboren op 18.11.1917 te Klaaswaal, overleden op 27.4.2008 te (Engeland) op 90-jarige leeftijd.
De as van tante Annie is op 18 november 2008 in Acquoy uitgestrooid in de Linge.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27.5.1947 te Aruba met Eric Howard THOMAS, 39 jaar oud, methodist minister en British consul at ST. Thomas and Virgin Islands (W.I.), geboren op 29.11.1907 te Bedwelly (South Wales, Engeland), overleden op 3.1.1958 te Littlehampton (Engeland) op 50-jarige leeftijd, zoon van David John THOMAS, mijnwerker, en Rosina RUSS.
   11.  Hendrika Christina (Riek), geboren op 20.9.1921 te Dordrecht, overleden op 27.5.1992 te Dordrecht op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15.7.1942 te Beesd met Ds. Simon Leonard (Lee) KNOTTNERUS, 28 jaar oud, kandidaat in Overijssel, hulpprediker te Raalte 1938-11.08.1940, hervormd predikant te Asch 11.08.1940-1946, Hillegom -26.05.1957, Dordrecht -01.05.1980, emeritus te Almelo (hulpprediker 1980-1984) en Dordrecht, geboren op 5.7.1914 te Brielle, overleden op 13.10.1987 te Dordrecht op 73-jarige leeftijd, zoon van Ds. Ivo Gaukes KNOTTNERUS, predikant laatst te Beuningen, en Emma Jacoba Maria van STEIN CALLENFELS.

VIg    Cornelis Hubertus (Cor) KUIPÉRI, militair, ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Utrecht 1933-1946, geboren op 26.3.1883 te Reeuwijk, overleden op 29.3.1958 te Soest op 75-jarige leeftijd, zoon van Ds. Cornelis Hubertus (Kees) KUIPÉRI, kandidaat in Noord-Holland 1873, hervormd predikant te Horssen 1874-1878, Sluipwijk -1885, Cillaarshoek -1888,Haaften -1891,Schelluinen -1919, emeritus te Waalwijk, en Henriëtta Christina MICHMERSHUIJSEN (zie Vh).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21.10.1909 te Schelluinen met Johanna Christina HANNESSEN, 25 jaar oud, geboren op 14.3.1884 te Amersfoort, overleden op 17.12.1961 te Soest op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan HANNESSE (Hannessen, Hannisse, Hannissen) en Christina Johanna BARBONUS (Barbonis).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri Christiaan Cornelis Hubertus (Han), brigade-generaal tit. van de intendancestaf b.d., ridder in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden (K.N.I.L.), drager van mobilisatie-oorlogskruis 1940-1945, ereteken orde en vrede en insigne orde en rust Indonesië; Indisch juridisch kandidaat; erelid en oud voorzitter van vereniging van officieren der intendance (drager van de gouden erespeld) en Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren Nederlandse Krijgsmacht; erelid van de Algemene Militaire Pensioenbond en de Indische pensioenbond tevens erelid van de Koninklijke Leidse Studenten Vereniging Pro Patria, geboren op 25.7.1910 te Assen, overleden op 23.2.2003 te Den Haag op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 1.3.2003 te Rijswijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 4.10.1933 te Breda met Wilhelmina Hubertine (Wil) LIMBURG, 23 jaar oud, geboren op 18.9.1910 te Ginneken en Bavel, overleden op 1.6.2003 te Eindhoven op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 6.6.2003 te Eikelenburg te Rijswijk, dochter van Leonard Willem LIMBURG, eerste luitenant, plaatselijk adjudant bij huwelijk, en Dina Wilhelmina SCHUT.
   2.  Nicolaas Adrianus (Nico), tandarts, tandheelkundig adviseur A.T.Z. en chef schooltandverzorging G.G. en G.D. te Amsterdam, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, legpenning van de gemeente Overschie, ereteken Orde en Vrede, ingeschreven in het Ereboek van de gemeente Soest, geboren op 1.5.1914 te Amersfoort, overleden op 23.3.2004 te Haarlem op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 12.6.1940 te Maartensdijk, gescheiden na 5 jaar op 5.11.1945 te Maartensdijk van Geertruida Cornelia Rosalia RENSEN, geboren op 16.12.1916 te Haarlem, overleden op 3.4.1986 te Paasloo (IJsselham) op 69-jarige leeftijd, dochter van Cornelis RENSEN, koopman, en Waltera Geertruida Dimphena van ES.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 13.12.1945 te Romford (Essex, Engeland) met Betty Eileen GILSON, 25 jaar oud, geboren op 9.8.1920 te Londen (Engeland), overleden op 24.7.1991 te Bloemendaal op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 29.7.1991 te Driehuis-Westerveld, dochter van Frederick John GILSON en Lilie PEARCE.

VIh    Hendrik Gerrit (Hennie) KUIPÉRI, administrateur van een tabaksplantage op Sumatra (Deli) in Nederlands Oost-Indië, geboren op 26.10.1886 te Maasdam, overleden op 23.9.1965 te Baarn op 78-jarige leeftijd, begraven op 27.9.1965 te Apeldoorn, zoon van Ds. Cornelis Hubertus (Kees) KUIPÉRI, kandidaat in Noord-Holland 1873, hervormd predikant te Horssen 1874-1878, Sluipwijk -1885, Cillaarshoek -1888,Haaften -1891,Schelluinen -1919, emeritus te Waalwijk, en Henriëtta Christina MICHMERSHUIJSEN (zie Vh).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26.2.1920 te Amsterdam, gescheiden na 14 jaar op 31.7.1934 te Amsterdam van Henriëtte Louise Jacoba BAARS, geboren op 12.1.1893 te Amsterdam, overleden op 7.7.1976 te Weststellingwerf op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 10.7.1976 te Meppel, dochter van Henry Louis Jacobus BAARS en Gerritje van den BRINK. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 2.11.1934 te op het schip de Penang Straits-Settlements met Willem BAKKER.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette Louise Jacoba (Harrie), verpleegster, geboren op 17.6.1922 te Perbaoengan (Medan, N.O.I.), overleden op 17.6.1980 te Johannesburg (Zuid-Afrika) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14.6.1951 te Haarlem met Eduard (Ed) VOGEL, 29 jaar oud, bankemployé, geboren op 13.8.1921 te Medan (N.O.I.), zoon van Reindert VOGEL, boekhouder, accountant, en Wilhelmina Arendina KLEEMAN.
   2.  Anna Henriëtta Christina (Anneke), geboren op 5.4.1924 te Perbaoengan (Medan, N.O.I.), overleden op 17.10.2015 te Assen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21.3.1953 te Enschede, gehuwd voor de kerk op 21.3.1953 te Enschede (NH).
Huwelijksinzegening in de Nederlandse Hervormde Kerk, Markt te Enschede door ds. D. oosten om 12.30 uur. Receptie in het Parkhotel, Hengelosestraat 200 te Enschede van 3-5 uur. Echtgenoot is Werner Heinrich BUURSINK, 28 jaar oud, employé Nederlandse Aardolie Maatschappij, geboren op 27.10.1924 te Enschede, overleden op 4.9.1980 te Assen op 55-jarige leeftijd, gecremeerd op 9.9.1980 te Assen, zoon van Gerrit BUURSINK en Frederike Karoline Charlotte PÖRTNER.
   3.  Hendrik Gerrit Theodorus (Ted), leraar wiskunde en fysica in Canada, geboren op 5.4.1927 te Tandjong Balei (N.O.I.).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26.7.1958 te Port Alberni (British Columbia, Canada) met Margaret Mathilda BUDAI, 30 jaar oud, geboren op 12.11.1927 te Rakamaz (Hongarije), overleden op 6.10.1999 op 71-jarige leeftijd, dochter van Endre Bugyi BUDAI en Margit VEREB.
   4.  Ir. Jan Cornelis Hubertus, werktuigbouwkundige, geboren op 17.8.1928 te Tandjong Balei (N.O.I.).
Geboortekaartje vermeld als plaats "Poelahan".
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22.9.1954 te Eindhoven, gescheiden na 30 jaar op 23.10.1984 van Jeannette KUPERUS, kleuterleidster, geboren op 21.4.1929 te Hilversum, dochter van Jan KUPERUS en Henrica Adolphina Agneta BOTH.
Samenwonend (2) na 1985 te onder andere Hilversum met Fien INGELSE.

VIi    Anna Christina (Annie) KUIPÉRI, directeur I.C. Mortier N.V. te Waalwijk na 21.11.1952, geboren op 6.2.1890 te Haaften, overleden op 19.11.1972 te Waalwijk op 82-jarige leeftijd, begraven op 23.11.1972 te Waalwijk (protestantse begraafplaats), dochter van Ds. Cornelis Hubertus (Kees) KUIPÉRI, kandidaat in Noord-Holland 1873, hervormd predikant te Horssen 1874-1878, Sluipwijk -1885, Cillaarshoek -1888,Haaften -1891,Schelluinen -1919, emeritus te Waalwijk, en Henriëtta Christina MICHMERSHUIJSEN (zie Vh).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26.4.1917 te Schelluinen met Isaäc Cornelis MORTIER, 27 jaar oud, ijzerhandelaar te Waalwijk, geboren op 21.1.1890 te Gorinchem, overleden op 21.11.1952 te 's-Hertogenbosch op 62-jarige leeftijd, begraven op 25.11.1952 te Waalwijk (protestantse begraafplaats), zoon van Gerrit Wilhelmus MORTIER en Helena Petronella van HOEVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Petronella, geboren op 5.9.1919 te Waalwijk, overleden op 25.1.1920 te Waalwijk, 142 dagen oud.
   2.  Isaäc Cornelis, ijzerhandelaar, geboren op 7.10.1920 te Waalwijk, overleden op 31.5.1944 te Roosendaal en NIspen op 23-jarige leeftijd.
   3.  Henriëtta Christina (Henriët), ijzerhandelaar, directeur van een N.V. en een B.V. Geboren op 7.8.1924 te Waalwijk, overleden op 3.10.2003 op 79-jarige leeftijd, begraven op 8.10.2003 te Waalwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1.7.1947 te Waalwijk met Martinus Hendrikus (Martien) de ROOIJ, 24 jaar oud, geboren op 22.8.1922, overleden op 10.1.2010 te Waalwijk op 87-jarige leeftijd, begraven op 15.1.2010 te Waalwijk, zoon van Cornelis de ROOIJ, schoenfabrikant, en Anna Elizabeth NIEUWENHUIZEN.
   4.  Anna Christina (Annie), kleuterleidster, geboren op 6.11.1927 te Waalwijk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17.5.1958 te Waalwijk met Günther (Gé) VOSS, 32 jaar oud, textielfabrikant en directeur N.V. Geboren op 24.3.1926 te Odenkirchen (Duitsland), zoon van Robert VOSS, textielfabrikant te Tegelen en Tilburg, en Emilie WOITSCHITZKY.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software