Lieve vader, ...

Lieve Vader, Miep, Niek, Menny, Corry, Ans en Nico,

Zo begint de brief in het laatste jaar van de tweede wereldoorlog van Ans van Leeuwen aan haar vader en het gezin van haar zuster Miep Kuipéri-van Leeuwen op 19 september 1944. Tante Ans woonde en werkte in Zetten in de Betuwe. Omdat de postbezorging vanwege de oorlogssituatie in de regio niet werkte, is deze brief uitgegroeid tot een uitgebreid verslag. De strijd in de Betuwe en de evacuatie naar en het verblijf in het bevrijde Nijmegen van een deel van de Zettense bevolking, na het onder water zetten van de Betuwe, worden uitgebreid beschreven.

Voor ons als kinderen was tante Ans de tante, die altijd de mooiste verhaaltjes vertelde en ook met de pen kon zij goed overweg. Haar verteltalent komt in de brief goed tot zijn recht.

Uit respect en als herinnering heb ik ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag, 23 maart 2005, de brief in boekvorm uitgegeven. Tante Ans was werkzaam bij het Centraal Bureau van de Heldring Gestichten (later de Heldring Stichtingen), een gemeenschap die in Zetten een dorp in het dorp vormde. In de brief komen veel personen voor die in die tijd in Zetten en Nijmegen woonden en werkten. Voor zover mogelijk heb ik hun functie en rol proberen te achterhalen en opgenomen in een register.

Ik hoop dat, naast de familie, ook anderen de brief met veel belangstelling zullen lezen en iets van het verleden herkennen.

Haar neef en uitgever Pijk Kuipéri.

Amsterdam, 2005

Terug naar de homepage

©2000-2019 J.L. Kuipéri. Voor vragen of reacties mail naar dit adres.