Wapen familie Kuipéri.

Beschrijving wapen.

In rood een zilveren tournooihelm, getralied van goud, met een medaillon van goud, met een wrong van goud en rood, waaruit een eikel van goud geplaatst tussen twee gouden bakkersspanen (broodpalen) in de vorm van een omgekeerde keper. Helmteken: een gouden eikel. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Toelichting.

Het wapen op de homepage is in 1973 vervaardigd door Karel van den Sigtenhorst (Rijswijk) op verzoek van mijn oom Simon Leonardus Knottnerus. Van den Sigtenhorst heeft zich hierbij gebaseerd op het wapen zoals dat hangt in de nederlands hervormde kerk te Molenaarsgraaf (zie onderstaande foto) en op afbeeldingen die in de familie circuleerden, zoals lakafdrukken en zegelringen en de beschrijving zoals deze voorkomt in het boek Nederlandse Familiewapens deel 3 van Kits Nieuwenkamp.

Op de foto is rechts het wapen van de familie De Rooij te zien en in het midden boven het wapen van Molenaarsgraaf. De klok met wapens was een geschenk van het echtpaar Kuipéri-de Rooij aan de kerkelijke gemeente.

Het wapen werd, voor zover nu na te gaan, voor het eerst gevoerd door Huibertus Kuipéri, de oudere broer van Cornelius Wietzo Kuipéri (zie kwartierstaat Kuipéri nummer 8), van welke laatste de huidige Kuipéri's afstammen.

Huibertus Kuipéri werd gedoopt te Westzaandam op 7 februari 1762 en overleed op 17 augustus 1817 te Molenaarsgraaf.

Hij was door koop heer van Molenaarsgraaf van 1800 tot en met 1808, geadmitteerd als notaris te 's-Gravenhage in 1784, Noordeloos 1785 - 1787, Molenaarsgraaf 1788 - 1817, schout en secretaris van Molenaarsgraaf 1787 - 1816 (?) en Brandwijk en Gijbeland 1794 - 1799, drost en baljuw van Nieuwpoort 1808 - 1811 (?), hoogheemraad van de Alblasserwaard 1788 - 1816 en hogewaarsman van de Nederwaard 1792 - 1816.

Hij huwde op 11 juni 1790 te Molenaarsgraaf met Anna Catharina de Rooij. Zij werd gedoopt op 27 juli 1755 te Arnhem en overleed op 14 september 1808 te Molenaarsgraaf. Zij was een dochter van Anthonij en Lucretia Magdalena Ammon en weduwe van Hendrik van Zijll.

Uit het huwelijk:

  1. Adriana Lucretia Magdalena Kuipéri, geboren te Brandwijk op 8 februari 1792 en overleden op 14 december 1857 te Molenaarsgraaf. Zij huwde op 23 februari 1816 te Molenaarsgraaf met Adrianus Slotemaker (in veel ambten de latere opvolger van haar vader). Hij was geboren op 25 januari 1790 te Harderwijk als zoon van Adrianus en Theodora Maria de Rooij en overleed op 19 mei 1864 te Molenaarsgraaf..
  2. Antonia Nicola Kuipéri, geboren op 15 september 1793 te Brandwijk en overleden op 9 juli 1809 te Nieuwpoort.
  3. Maria Elisabeth Cornelia Kuipéri, geboren op 26 juli 1796 te Molenaarsgraaf en op 22 oktober 1841 overleden te Schoonhoven
  4. Nicolaus Anthonius Kuipéri, geboren op 1 april 1798 te Molenaarsgraaf en daar overleden op 2 december 1815.

Verdere afstammelingen kunt u vinden in de parenteel Kuipéri.

Veel van de gegevens uit het voorafgaande heb ik met toestemming ontleend aan een nog te publiceren artikel "Bijdrage tot de genealogie van de tak Alblasserwaard van een uit Noord Holland afkomstig geslacht Kuipéri", door E.A.N. Kon te Amsterdam.

Terug naar de homepage

©2000-2019 J.L. Kuipéri. Voor vragen of reacties mail naar dit adres.